مجاری عرضه سوخت

 لیست جایگاههای سوخت ناحیه مرکزی

ردیف

نام جایگاه

نام مالک / مدیر عامل

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه تعاونی 54


تربت حیدریه میدان جهاد

52241011

 

2

جایگاه امید


تربت حیدریه- جاده شهرک ولی عصر

52326506


3

جایگاه مطهر


تربت حیدریه- میدان شهدا

52235550


4

جایگاه ولی عصر


تربت حیدریه- کیلومتر 3 جاده مشهد

52294822


5

جایگاه شهید بهشتی


تربت حیدریه- بلوار شهید بهشتی

52231151


6

جایگاه میلاد


کیلومتر 5 جاده تربت به مشهد

52297142

 


7

جایگاه اسدی


تربت حیدریه- کیلومتر 8 جاده زاوه

52323124


8

جایگاه ایثار


تربت حیدریه- جاده تربت حیدریه  به گناباد سه راهی شادمهر


9

جایگاه فیض آباد


تربت حیدریه شهر فیض آباد

56722454


10

جایگاه مسلم رباط سنگ


جاده تربت حیدریه مشهد بعد از شهر رباط سنگ

52317730


11

جایگاه فروغ آفتاب رشتخوار


جاده تربت حیدریه رشتخوار ورودی شهر رشتخوار

56224005


12

جایگاه غدیر


تربت حیدریه- جاده تربت حیدریه به  گناباد – سه راهی مهنه

56823320

 

13

جایگاه شیرکی


جاده تربت حیدریه به  باخرز- نرسیده به روستای صفی آباد

53773737


14

جایگاه سید الحسینی


جاده تربت حیدریه به  باخرز- نرسیده به قلعه نو باخرز

-----------

 

15

جایگاه حریم آفتاب رضوی


جاده تربت حیدریه به گناباد کیلومتر 12

52463418

 

16

فروشندگی سکودار کدکن


ورودی شهر کدکن

53233742

 

17

فروشندگی سکودار دولت آباد


ورودی شهر دولت آباد

83723748

 

18

فروشندگی سکودار چخماق


روستای چخماق  از توابع شهرستان زاوه

53743215

 

19

فروشندگی اتاقک دار بایگ


بخش بایگ

53523118

 

20

فروشندگی اتاقک دار سربالا


روستای سربالا از بخش رخ

53273088

 

21

فروشندگی اتاقک دار کاریزبالا


روستای کاریزبالا  از توابع شهرستان زاوه

53753628

 

22

فروشندگی اتاقک دار جعفرآباد


روستای جعفرآباد  از توابع شهرستان زاوه

53983390

 

23

فروشندگی اتاقک دار قلعه آقا حسن


روستای قلعه آقا حسن از توابع شهرستان زاوه

53783438

 

24

فروشندگی اتاقک دار عبدل آبا د


روستای عبدل آباد شهرستان مه ولات

56773020

 

25

فروشندگی اتاقک دار جنگل


روستای جنگل از توابع شهرستان رشتخوار

56243770

 

26

فروشندگی اتاقک دار باسفر


روستای باسفر  از توابع شهرستان رشتخوار

56323227

 

27

فروشندگی اتاقک دار احمد آباد


روستای احمد آباد  از توابع شهرستان رشتخوار

56233100

 

 

 

جایگاههای دو منظوره فعال  ناحیه مرکزی

ردیف

نام جایگاه

نام مالک / مدیر عامل

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه مسلم رباط سنگ


جاده تربت حیدریه مشهد بعد از شهر رباط سنگ

52317730


2

جایگاه فروغ آفتاب رشتخوار


جاده تربت حیدریه رشتخوار ورودی شهر رشتخوار

56224005جایگاههای دو منظوره  غیر فعال  ناحیه مرکزی

ردیف

نام جایگاه

نام مالک / مدیر عامل

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه امید


تربت حیدریه- جاده شهرک ولی عصر

52326506


2

جایگاه ولی عصر


تربت حیدریه- کیلومتر 3 جاده مشهد

52294822


جایگاههای CNG 

ردیف

نام منطقه

نام ناحیه

نام جایگاه

 

تعداد دیسپنسر

تعداد نازل

تلفن

ظرفیت

تلفن ثابت

تلفن همراه

1

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره ترمینال تربت

1200

3

6

05312229430-1

 

2

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره امام رضا

1500

3

6

05312273538-9


3

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره اختصاصی بلوچ قرایی

1200

3

6

 


4

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره شهرداری رشتخوار

1200

3

6

5326222699


5

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره شهرداری مه ولات

1200

3

6

 


6

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره شهرداری بایگ

1200

3

6

 


7

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره شهرداری دولت آباد

1500

3

6

5323725562


8

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره شهرداری جنگل

1200

3

6

 


9

تربت حیدریه

مرکزی

دو منظوره فروغ آفتاب

500

2

4

5326224005


10

تربت حیدریه

مرکزی

دو منظوره مسلم رباطسنگ

500

2

4

5323238313


11

تربت حیدریه

مرکزی

دو منظوره ولی عصر

250

1

2

5312294822


12

تربت حیدریه

مرکزی

دومنظوره امید

250

1

2

5312326506


13

تربت حیدریه

مرکزی

تک منظوره مساعدی

1500

3

6

 


   مرکزی تک منظوره رباط سنگ
 1500 3 6  

 

 

تاسیسات گاز مایع :

ردیف

نام تاسیسات گاز مایع

نام مالک / مدیر عامل

آدرس

تلفن تاسیسات

تلفن مالک تاسیسات

ظرفیت ذخیره سازی

1

گاز مایع بوتان


جاده سنتو جنب جایگاه ولی عصر

52294944

0

45تن

2

گاز مایع ایران گاز


ابتدای جاده تربت حیدریه خواف روبروی فنی و حرفه ای

52277333


14 تن

3

گاز مایع پرسی گاز


فلکه جهاد رباط پایین

52272980
4

گاز مایع پرسی گاز


جاده تربت حیدریه به مشهد - روستای سرهنگ

53233399