ناحیه مرکزی

 

ناحیه مرکزی تربت حیدریه :

          شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی  از از نواحی منطقه تربت حیدریه است که در مرکز منطقه و در شهرستان تربت حیدریه واقع گردیده است این ناحیه 4 شهرستان  تربت حیدریه ، زاوه ، مه ولات و رشتخوار را تحت پوشش دارد . که شامل 8 بخشداری می باشد .تعداد 214 فروشندگی نفت سفید تعداد 247 واحد مرغداری تعداد 43  حلقه چاه آب و 21 واحد پرورش قارچ و گلخانه تحت پوشش ناحیه می باشد .

همچنین تعداد مشتریان جزء ناحیه مرکزی بالغ بر7500  مورد می باشد. که شامل تراکتور و کمباین و ........می باشد.

 مشخصا ت کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن هراه

تلفن ثابت

1

 

رئیس ناحیه


52310028

2


حسابدار ناحیه


52310112

3


کارمند فروش


52310113

4


کارمند فروش


52310113

5


کارمند عملیات مجاری


52310113

6


کارشناس مجاری


52310113

7


خدمات

 

52310113