جایگاههای CNG

بهره بردار شهرداریها

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مسؤل جایگاه

1

CNGشماره یک کاشمر

کاشمر – میدان شهید غلامی به سمت شادمهر

55252960

2

CNG شماره دو گاشمر

کاشمر – میدان سبزوار به سمت پایانه

55223440

3

CNG  خلیل آباد

خلیل آباد – بلوارمعلم – معلم 4

57729556

 

لیست جایگاههای سوخت سه منظوره ( بنزین ،نفتگاز، CNG ) اختصاصی

ردیف

نام جایگاه

نام مالک جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه شرکتی

بازبین محسن ناری

کاشمر-بلوارسید مرتضی

55233271


2

جایگاه سجاد

علی اکبر دادستان

کاشمر- ابتدای آزادراه کاشمر- خلیل آباد

55224064


3

جایگاه نگین ترشیز

عباسعلی کفاش

کاشمر – بعد از شهرک صنعتی به شادمهر

55383711

لیست جایگاههای سوخت

ردیف

نام جایگاه

نام مالک جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه احمدپناه


کاشمر – خ قائم بلوار بهشتی

55224285

2

جایگاه جانباز

کاشمر- تقاطع بهبودی با جمهوری

55229968

3

جایگاه امیر

کاشمر – بلوار جانباز

55255727

4

جایگاه برامکی

کاشمر – خ 17 شهریور- چهارراه ترابی

55242106

5

جایگاه تعاونی ریوش

کاشمر – شهر ریوش انتهای بلوار امام علی

55823529

6

جایگاه احمد


خلیل آباد – ابتدای جاده بردسکن

57722961

7

جایگاه ستارگان کویر

خلیل آباد – روستا جعفرآبادمحوربردسکن - بجستان

57833701

8

جایگاه کندر

خلیل آباد – بلوار ورودی شهر کندر

57754717

 

تاسیسات گاز مایع ( LPG )

ردیف

نام جایگاه

نام مالک تاسیسات

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مسؤل تاسیسات

1

تاسیسات گاز پرسی مطیع

کاشمر – میدان ولیعصر – بسمت

55222400

2

تاسیسات گاز بوتان  یغمایی

کاشمر – میدان شهیدغلامی ابتدای جاده تربت

55231566