ناحیه کاشمر

مختصری در باب ناحیه کاشمر

             شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کاشمر یکی از نواحی تابعه منطقه تربت حیدریه است که  در 1362 تاسیس  و  دارای 3 باب جایگاه  عرضه سوخت سه منظوره ( بنزین ، نفتگاز و cng) و 3 باب جایگاه سوخت  ( بنزین و بنزین سوپر ) و   5 باب  جایگاه سوخت دو منظوره   ( بنزین و نفتگاز ) 2 باب فروشندگی دو مواد ( نفتگاز و نفت سفید) و 50  باب فروشندگی نفت سفید و 3 باب جایگاه عرضه سوخت CNG            ( شهرداریها ) و دو تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع میباشد.

این ناحیه دارای 7واحد صنعتی و کارخا نه و 15 معدن ، 73 مرغداری ، 3واحد کوره گچ و آجر سنتی و 6 حمام روستای بعنوان مشتریان عمده میباشد  همچنین تعداد 1312 دستگاه ادوات کشاورزی و 20 دستگاه کمباین و 280 پمپ سیار آب کشاورزی و 6 واحد گلخانه و 12 مرغداری جزء و 3 واحد پرورش قارچ و 12 واحد صنایع تبدیلی و 26 واحد پرورش دام صنعتی و 25 واحد نانوایی روستایی و 6 واحد شن و ماسه و 40 دستگاه تراکتور فعال در کوره های خشت زنی ماشینی و بالغ بر 200 مدرسه روستایی فاقد گاز طبیعی که مشتریان جزء این ناحیه را شامل می شوند.

ناحیه کاشمر  در بلوار سید مرتضی شهرستان کاشمر واقع  گردیده است و شهرهای کاشمر، خلیل آباد، کندر، کوهسرخ  را تحت پوشش دارد

 

 مشخصات کارکنان ناحیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

1

 

رئیس ناحیه


55233272

2


کارشناس عملیات


55253270

3


کارشناس فروش


55253270

4


متصدی سامانه هوشمند


55254801

5


کارشناس حسابداری


55254801

6


کارشناس برنامه ریزی و بودجه


55254801

7


کارمند دبیرخانه


55233272

8


پیش خدمت


55233272