لیست جایگاههای سوخت

ردیف

نام جایگاه

نام مالک جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مالک جایگاه

1

جایگاه چمن آباد


خواف- شهر چمن آباد

54283910


2

جایگاه سلامی


خواف شهر سلامی

54323271


3

جایگاه مدرس


کیلومتر 5 جاده خواف تربت حیدریه

54221066


4

جایگاه وحدت


بلوار وحدت

54222990


5

جایگاه نشتیفان


خواف شهر نشتیفان

55163931


6

جایگاه خاتم الانبیاء


خواف سه راهی بیاس آباد

55733400


7

فروشندگی سکودار قاسم آباد


خواف- شهر قاسم آباد

55723230


8

فوشندگی سکودار سنگان


خواف شهر سنگان

54124695


 

جایگاههایCNG


بهره بردار شهرداری

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مسؤل جایگاه

1

CNGشماره یک

خواف بلوار فردوسی

54229302


2

CNG شماره دو

خواف انتهای بلوار ولی عصر

54230472


3

CNG سنگان

خواف- ورودی شهر سنگان

54124766


 

 

تاسیسات گاز مایع

ردیف

نام جایگاه

نام مالک تاسیسات

آدرس

تلفن جایگاه

تلفن مسؤل تاسیسات

1

تاسیسات گاز مایع قریب

محمد اعظم قریب

کیلومتر 10 جاده خواف تایباد

--------------


2

تاسیسات گاز مایع غلام پور

حسین غلام پور

خواف روستای خلیل آباد

54313222


 

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه
تربت حیدریه_ بلوار فردوسی شمالی

صندوق پستی : 9513836517
کد پستی :9513836517
شماره تلفن روابط عمومی: -52318029-051
شماره نمابر: 52318040-051
مرکز پاسخگویی : 52318039-051
مرکز تلفن:         2313038 5-051