ناحیه خواف

مختصری در باب ناحیه خواف

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه خواف یکی از نواحی تابعه منطقه تربت حیدریه است که  در 1380تاسیس و  دارای 6 جایگاه سوخت و تعداد 2 فروشندگی سکودار و تعداد 3 جایگاه عرضه سوخت CNG میباشد.

تعداد واحدهای صنعتی و کارخانه های موجود در این ناحیه 4 واحد میباشد. و جهت تامین سوخت نفت سفید هم اکنون تعداد 22 فروشندگی و 9 فروشندگی تعاونی در روستاها و مناطق تابعه در حال فعالیت میباشند. همچنین به جهت تامین گاز مایع تعداد 2 واحد تاسیسات سیلندر پرکنی  مشغول ارائه خدمات هستند.

 

 مشخصات کارکنان ناحیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

1

 

رئیس ناحیه

54230790

2

کارمند عملیات

54227550

3

کارمند فروش

54227550

4

متصدی سامانه هوشمند

54227550

5

خدمات

54227550