ناحیه گناباد

مختصری در باب ناحیه گناباد

     شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه گناباد یکی از نواحی تابعه منطقه تربت حیدریه است که در سال  1361  تاسیس ودوشهرستان گناباد وبجستان وشهرهای بیدخت وکاخک  را تحت پوشش دارد این ناحیه  تعداد 7 باب جایگاه ویک باب فروشندگی سکودار و 4 باب جایگاه C.N.G  در شهرگناباد و تعداد 3 باب جایگاه تک منظوره ویک جایگاه دومنظوره ویک جایگاه C.N.G  در شهر بجستان  دارد

تعداد واحدهای صنعتی ،کارخانجات ، مصرف کنندگان عمده ومرغداری فعال در ناحیه گناباد  272 مورد وشمار مصرف کنندگان جزء این ناحیه  به 667 مورد میرسد

ناحیه گناباد در جاده آسیایی جنوب به شمال کشور واقع گردیده  است

 

مشخصات کارمندان ناحیه گناباد

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

1

رئیس ناحیه

57252692

2

کارمند عملیات

57253992

3

رئیس فروش

 

57253991

4

کارمند فروش

57253991

5

دبیرخانه

57253992