راهنمای استفاده از سامانه درخواست فرآورده های نفتی

لیست شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاههای CNG

آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع فرآورده های نفتی

پاسخ به سوالات متداول درباره ثبت نام کارت سوخت المثنی

قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع وCNG

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه
تربت حیدریه_ بلوار فردوسی شمالی

صندوق پستی : 9513836517
کد پستی :9513836517
شماره تلفن روابط عمومی: -52318029-051
شماره نمابر: 52318040-051
مرکز پاسخگویی : 52318039-051
مرکز تلفن:         2313038 5-051