جواد بلندی

جواد

بلندی

۲۴ تیر ۱۳۹۹

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه

051-52318030

سوابق تحصیلی: کارشناسی از دانشگاه صنعت نفت تهران ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی:رئیس ناحیه مرکزی سبزوار، معاون مالی و اداری منطقه قزوین، معاون مالی و اداری منطقه خراسان رضوی
تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ اَمرداد ۱۳۹۹