آرشیو اخبار

امروز : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۱۵:۵۹

[۱۳۸۵]  ::  [۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  :: 
[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]
تعداد اخبار : ۸

راه اندازی سیستم دیب دیجیتالی باک خودروها در مرز خسروی

 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از راه اندازی سیستم دیب دیجیتالی باک خودروها در مرز خسروی خبر داد.
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ , ۱۴:۱۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۸ مورد، صفحه ۱ از ۸