جزییات خبر

شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های شهرستان به‌میزبانی منطقه تربت‌حیدریه برگزار شد

(چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰) ۱۵:۲۰

نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان درسال1400با حضور معاون استانداروفرماندار ویژه تربت حیدریه، اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه، علی نیروئی مسوول روابط عمومی منطقه و رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان از برگزاری نخستین نشست‌مشترک‌شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های شهرستان‌بااصحاب‌رسانه‌وخبرنگاران،با حضور معاون‌استاندار وفرماندار ویژه شهرستان به میزبانی منطقه تربت حیدریه خبردادوافزود:درابتدای نشست مهندس جواد بلندی مدیر منطقه تربت حیدریه به عنوان میزبان وسخنران مدعو جلسه ضمن‌عرض خیر‌مقدم به معاونت استانداروفرماندار ویژه تربت حیدریه، مدیران روابط‌عمومی‌ادارات‌ وخبرنگاران حاضر در جلسه، با تبین رسالت وجایگاه ویژه روابط عمومی دربرقراری ارتباط موثر درون سازمانی وبرون سازمانی وتعامل سازنده مدیران روابط عمومی با خبرنگاران واصحاب رسانه، نقش موثر روابط عمومی را تصمیم سازی های مدیریتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد.

بلندی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت‌حیدریه در ادامه، گزارش عملکرد منطقه همراه با آمار مقایسه مصرف انواع فرآورده های نفتی در سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398 وهمچنین دستاوردهای منطقه در سال 1399 که درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری ،تحقق اهداف دولت الکترونیک و اجرای دستورالعمل های ستاد ملی کرونا محقق گردید را در جلسه ارائه نمود.

سپس معاون استانداوفرماندار ویژه شهرستان ضمن تشکر از بیانات‌و ارائه گزارش عملکرد بسیارخوب مجموعه‌موفق شرکت‌ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه‌تربت‌حیدریه ، از اهتمام ویژه خبرنگاران‌ومدیران روابط‌عمومی‌دربرگزاری نشست وزین شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های شهرستان‌ قدردانی نمودو با‌اذغان به‌کم نظیر‌بودن سطح جلسه شورای هماهنگی‌درشهرستان واستانهای محل‌خدمت‌خودگفت:اعتقادواعتمادعمومی‌جامعه‌ به‌نظام ومسئولینی که قصد خدمت به مردم را دارند،از مسیر و توسط خبرنگاران عزیز و روابط عمومی ادارات محقق می‌گرددو تصریح کرد:سازمانی که روابط عمومی خوب نیازدارد بایدمدیر ومجموعه ای پویا و با برنامه داشته باشد.

مهندس شرافتی راد،ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی ،مطالبه‌گری درست ،همچنین بیان پیشنهادات وانتقادات سازنده فعالان عرصه روابط عمومی را از وظایف مهم این مجموعه پویا در جهت تحقق اهداف دولت وتوسعه شهرستان عنوان کرد .

معاون استانداوفرماندار ویژه شهرستان، نقش برجسته روابط عمومی ها ورسانه های جمعی، درتشویق مردم به شرکت در انتخاب پیش رو را مهم برشمرد وخواستار مشارکت حداکثری در فضاسازی وایجاد شور انتخابی درشهرستان گردید.

شورای روابط عمومی 7
شورای روابط عمومی 3

شورای روابط عمومی 6

شورای روابط عمومی 2

شورای روابط عمومی 1

شورای روابط عمومی 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید