جزییات خبر

جلسه پرسش و پاسخ مدیر و کارکنان منطقه تربت‌حیدریه برگزار شد.

(یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸) ۰۸:۵۵

با تأکیدمدیر منطقه‌تربت‌حیدریه درجهت تقویت ارتباط و تعامل بیشتر و بهره‌گیری از پیشنهاد‌ات‌و انتقادات کارکنان برای بهبود شرایط،دومین نشست صمیمی مدیر و کارکنان درسال جاری با موضوع پرسش و پاسخ برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت‌ملی‌پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌تربت‌حیدریه،جوادبلندی مدیرمنطقه‌در‌ابتدای جلسه پرسش‌وپاسخ گزارش عملکرد‌یک‌ساله مدیریت خود را در منطقه‌تربت‌حیدریه برای همکاران تشریح کردوبااذعان برتوسعه‌ارتباطات‌ درفضای‌کنونی جامعه‌و‌فراهم‌بودن شرایط‌در‌فضای مجازی در تبادل نقطه نظرات و مطالبه‌گری

مردم ازمسئولین، لزوم برگزاری جلسه‌پرسش‌و‌پاسخ به‌واسطه ارتباط نزدیک‌با کارکنان را از اولویت‌های‌کاری دانست .

مدیر‌منطقه‌تربت‌حیدریه‌ بااعتقاد‌به‌اینکه‌نیروی‌انسانی ارزشمندترین سرمایه‌انسانی سازمان است، جذب نیروهای متخصص، کارآمدوباتجربه و بهره‌گیری از توان و تخصص نیروهای منطقه‌را درراستای تقویت‌زیرساخت‌های رشدوتوسعه‌منطقه وتوجه‌به‌اصل جانشین پروری عنوان‌کردوبرگزاری دوره‌های آموزشی، خودارزیابی و تعهد سازمانی را مورد تأکید قرارداد.

بلندی پرسش‌وپاسخ رازمینه‌ساز رشد،توسعه‌وپویایی سازمان برشمردودر ادامه جلسه سؤالات، پیشنهاد‌ات‌وانتقادات کارکنان مطرح وبه‌تک‌تک سؤالات‌همکاران توسط مدیر، معاونین و مسئولین ذی‌ربط در جلسه پاسخ داده شد.

گفتنی است،این نشست بیش از 3 ساعت به‌طول انجامید.

پرسش وپاسخ 9

پرسش وپاسخ 4
پرسش وپاسخ 7

پرسش وپاسخ 6


پرسش وپاسخ 2

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید