جزییات خبر

با تکیه بر توان نیروهای بومی متخصص تحقق می یابد؛

ارتقای سیستم آتش نشانی تاسیسات وعملیات انبار نفت منطقه تربت حیدریه

(چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸) ۰۸:۴۵

فاز 2عملیات ارتقای سیستم آتش نشانی تاسیسات وعملیات انبار نفت منطقه با بهره گیری از توان وتخصص نیرو های فنی کارگاه خدمات فنی ومهندسی منطقه آغاز گردید .

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ملی‌پخش‌فرآورده های‌نفتی‌منطقه تربت‌حیدریه، جوادبلندی مدیرمنطقه ازآغازاجرای‌عملیات فاز2 ارتقای سیستم آب‌آتش‌نشانی خبردادوتصریح‌کرد:باعنایت‌به‌قدیمی بودن خط لوله آب‌آتش‌نشانی انبارنفت‌منطقه‌و اجرای‌پروژه‌های‌مختلف‌از جمله سامانه‌کولینگ‌مخازن‌وضرورت ارتقای‌سیستم آتش‌نشانی، پس‌ازبررسی کارشناسان فنی، طرح‌پیشنهادی واحدایمنی‌مبنی برافزایش‌دبی قسمتی ازخط لوله‌آب‌آتش‌نشانی باندمخازن‌در کمیته‌اچ اس ای و فنی مصوب و بابهره گیری ازتخصص نیروهای‌کارگاهی خدمات‌فنی و مهندسی منطقه‌به‌مرحله‌اجرا درآمد.

مدیر منطقه تربت حیدریه با اعلام این‌خبر گفت:خط لوله آب‌آتش‌نشانی باندمخازن درسال 1357 اجراشده‌بود که‌طبق استانداردجهانی با افزایش‌مخازن تقویت‌دبی لوله‌‌کشی آب‌آتش‌نشانی اجتناب ناپذیربود .


اتش نشانی 5

اتش نشانی 4

اتش نشانی 2


اتش نشانی 8
اتش نشانی 7
اتش نشانی 11
اتش نشانی 6

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید