جزییات خبر

آئین معارفه مصطفی نخعی معاون فنی وعملیاتی منطقه تربت حیدریه

(دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸) ۱۱:۴۳

درپی انتصاب مصطفی نخعی بعنوان معاون فنی و عملیاتی منطقه تربت حیدریه آئین معارفه وی باحضور مدیرومسئولین واحدهای ستادی‌وعملیاتی منطقه‌درسالن جلسات منطقه برگزارگردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه،مهندس جوادبلندی درآئین معارفه معاون فنی وعملیاتی منطقه باابراز خرسندی از تجربیات ارزنده‌وتخصص وی‌این انتصاب‌رادر ایام ماه‌مبارک‌رمضان به‌فال‌نیک گرفته وتصریح‌کرد:جوان گرایی نفی انسانهای باتجربه نیست وبا تاکید برخرد جمعی‌در تصمیم‌گیری هاگفت، وظیفه داریم با بهره‌گیری از تخصص نیروهای جوان وتجربه‌نیروهای پیشکسوت دربهبود شرایط وارتقاء جایگاه سازمان نقش موثری‌ایفا نماییم .

مدیر منطقه تربت حیدریه بااشاره به پتانسیل موجوددرمنطقه واضافه شدن نیرو های متخصص وبا تجربه‌به‌جمع همکاران‌پرتلاش وتوانمندمنطقه افزود:اکنون‌مسئولیت‌مادرقبال‌مسئولین شرکت‌درزمینه ایجادتحول‌درسازمان‌ دوچندان‌شده‌است‌ وبایدازفرصت‌بدست‌آمده در فضای وحدت وهم‌دلی‌موجود، دربرنامه‌ریزی،تصمیم سازی و بالابردن ظرفیت‌های منطقه‌استفاده وتلاش مضاعف نمود،همچنین روابط عمومی نیز باید با انعکاس دستاوردها درارتقاء جایگاه‌منطقه‌وجلب اعتمادعمومی اهتمام ویژه‌ای معمول‌دارد.

در ادامه مصطفی نخعی با اذغان به‌آشنایی نسبی با فرهنگ سازمانی منطقه‌به‌واسطه‌خدمت‌درمنطقه‌خراسان‌جنوبی گفت: منطقه تربت حیدریه یکی از مناطق مطرح ،بی‌حاشیه ودارای پتانسیل نیروی‌انسانی بسیارخوب است‌وی‌ بااشاره‌به‌رسالت خطیرتامین‌وتوزیع بموقع فرآورده های‌نفتی‌وخدمت‌رسانی‌مطلوب‌به‌هموطنان‌عزیز تصریح‌کرد:‌بابهره‌گیری ازنیروهای‌متخصص‌ومتعهدوهمچنین تشریک‌مساعی درفضای‌همدلی‌وهمکاری‌درانجام‌ماموریت‌هاو‌‌ وظایف‌محوله‌باتحرک‌وپویایی بیشتراقدامات قابل‌توجیهی‌درراستای‌اهداف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه بعمل خواهیم آورد.

در پایان حکم انتصاب معاون فنی و عملیاتی منطقه قرائت وتوسط مدیر منطقه به وی اهدا گردید .

 خبر 7

معارفه 2

خبر 11

معارفه 1
خبر 8

معارفه 3

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید