مدیر منطقه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
جواد بلندی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه
تلفن : 051-52318030
ایمیل :