تماس با ما

سمت                             شماره تلفن مستقیم                        شماره تلفن همراه                        پیش شماره 


                                                                                                                                      051           


دفتر مدیریت منطقه            52318030

 

روابط عمومی                     52318029                              


بازرسی و نظارت                 52325567                              

 

 حراست                           52315582

 

مهندسی فرآورده ها             52318193                                 


عملیات و تاسیسات             52318046                            

 

تامین و توزیع                    52318025                               


کشیک منطقه                   52328203


فاکس                            52318040


تلفنخانه                          52313035 و 52313038 و 52325539 و 52318192


سامانه پیامگیر                  2318039

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه
تربت حیدریه_ بلوار فردوسی شمالی

صندوق پستی : 9513836517
کد پستی :9513836517
شماره تلفن روابط عمومی: -52318029-051
شماره نمابر: 52318040-051
مرکز پاسخگویی : 52318039-051
مرکز تلفن:         2313038 5-051